Pakkaa.fi CO2-kompensoitu pakkaus

Churreria ChurroNamia

Churronamia
kompensoi pakkauslaatikoiden Co2-päästöt istuttamalla puita suomeen

ChurroNamia kompensoi pakkauslaatikoiden CO2-päästöt istuttamalla puita Suomeen!

Onneksi olkoon! Olet valinnut tuotteen joka on pakattu ekologiseen pakkaukseen.

Aaltopahvi ja kartonki ovat jo lähtökohtaisesti ekologisia materiaaleja pakkauksessa. Niissä käytetään paljon kierrätyskuituja ja ne ovat 100% kierrätettäviä. Silti materiaalien keräyksestä, esiprosessoinnista, tuotannosta ja logistiikasta aiheutuu päästöjä jotka kuormittavat luontoa.

CO2-kompensoitava pakkaus on Pakkaa.fi, Istutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen.

Hiilijalanjälkilaskelma ja kompensointi käsittää pakkauksen koko elinkaaren kehdosta hautaan sisältäen materiaalien hankinnan ja esiprosessoinnin, tuotannon, logistiikan, sekä loppukäytön.

Suuri vastuu on myös kuluttajalla, pakkaus tulee kierrättää oikein jotta sen materiaali voidaan uusiokäyttää.

Miten pakkauksen päästöt lasketaan?

Churreria ChurroNamia:

Tähän mennessä 488kg kompensoituja CO2e-päästöjä

Churreria ChurroNamia kompensoi pakkaustensa koko elinkaaren CO2e-päästöt istuttamalla puita Suomeen.

Mihin laskenta perustuu?

Churreria ChurroNamia

Tarjoilemme churrot parhaimmillaan, rapeina ja lämpiminä. Valmistamme churrot paikan päällä tuoreista ja mahdollisimman lähellä tuotetuista raaka-aineista. ChurroNamian churrot valmistetaan espanjalaiseen tapaan, Madridissa saamiemme oppien mukaan. Näyttävä churro-vaunumme liikkuu ympäri Suomea tarjoten churroja, koska churrot ovat namia.

Nähdään ChurroNamian churro-vaunulla!

Tutustu tarkemmin

Mitä kompensoidaan?

Päästöjen jakautuminen tyypillisessä aaltopahvilaatikkotilauksessa

Päästöjen jakautuminen tyypillisessä aaltopahvi­laatikko­tilauksessa

Mihin laskenta perustuu?

Miksi puiden istutus?

Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Metsittämisen ydinajatus piilee hiilinieluissa, jotka nimensä mukaisesti varastoivat hiiltä. Hiilen vapautuessa ilmakehään sen luonnollinen kiertokulku jakaa hiilen ilmakehän, merien sekä kasvipeitteen kanssa. Ongelma piilee siinä, että hiiltä varastoituu yhä vähemmän meriin tai kasvipeitteeseen ja enemmän ilmakehään. Tästä syystä hiilinielut ovat tärkeitä – ne heikentävät kasvihuoneilmiötä varastoimalla itseensä hiilidioksidia, jotta sitä vapautuisi ilmakehään vähemmän.

Jokainen puu on merkityksellinen. Pienistä puroista syntyy suuri joki, ja yksittäisistä puuntaimista suuri metsä. Yksikin hyvä teko voi johtaa useampaan. Kun onnistumme muuttamaan omaa ja ryhmämme asennetta, vaikutus ulottuu myös poliittiseen päätöksentekoon. Tämä puolestaan johtaa kansallisen tason muutoksiin, jotka taas edelleen maailmanlaajuisiin muutoksiin. Jokainen teko on tärkeä!

Lue lisää istutushankkeista

Haluatko yrityksellesi CO2-neutraalit pakkaukset sekä viestiä siitä asiakkaallesi?

Pakkauksella on suuri merkitys asiakaskäyttäytymiseen. Päästökompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino säästää luontoa ja sitä voidaan hyödyntää osana yrityksen kokonaisvastuullisuutta ja raportointia. Kompensointi tuodaan esille pakkauksen ulkoasussa joka resonoi positiivisesti kuluttajassa ja nostaa tuotteen myyntiä.

Ota yhteyttä