Pakkausprosessin tehostaminen

Pakkausprosessin tehostaminen

Pakkausprosessin huolellisessa suunnittelussa käymme läpi vaihe vaiheelta yrityksenne pakkausprosessit, pakkausvirran haasteet ja vaatimukset. Analyysin perusteella teemme teille toimenpide-ehdotuksen sekä konkreettiset mallikappaleet ja tarjouksen tuotteista. Näin pystytte helposti vertailemaan nykyisiä prosesseja ja kokonaiskustannuksia sekä halutessanne tekemään tarvittavat muutokset.

Huolellinen suunnittelu:

  • Optimoi varastonhallintaa
  • Vähentää kustannuksia
  • Tehostaa logistiikkaa
  • Parantaa ympäristöystävällisyyttä

Lue miten vähensimme asiakkaamme pakkauskuluja yli 20% ja pienensimme hiilijalanjälkeä jopa 40%.

Lue asiakas-case tästä

Varaa 15 minuutin konsultaatio

Varaa konsultaatio

Pakkausprosessin vaiheet

Järkevällä pakkausprosessin suunnittelulla voimme aikaansaada suuriakin rahallisia sekä ekologisia säästöjä silti säilyttäen tai jopa parantaen pakkauksen ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Suunnittelussa käymme läpi seuraavat vaiheet ja teemme analyysin sekä toimenpide-ehdotukset niiden perusteella:

1. Pakkauksen tyyppi

Erilaisia pakkauksia on monia ja kaikilla sekä vahvuutensa, että heikkoutensa. Varmistamme, että kyseinen pakkaustyyppi on paras vaihtoehto tuotteellenne.

2. Rakenne ja mitat

Järkevällä rakennesuunnittelulla voimme tehdä pakkauksesta nopeammin kasattavan ja helpommin lavattavan. Sopivan kokoinen pakkaus vie myös vähemmän tilaa ja säästää kuljetuskustannuksissa.

3. Pakkauksen materiaali

Materiaalioptimoinnilla varmistamme, että pakkauksessa käytetty materiaali palvelee käyttötarkoitusta. Se ei saa olla liian heikko, mutta ei myöskään liian vahva.

Lue tästä yli-ja alipakkaamisesta.

4. Kuljetus ja logistiikka

Optimoimalla pakkauksen rakenteen ja mitat saamme pakkaukset mahtumaan mahdollisimman pieneen tilaan. Järkevällä tuotantosyklien suunnittelulla saamme pakkaukselle edullisemman hinnan.

5. Varastonhallinta

Tehokkalla varastonhallinnan suunnittelulla varmistamme, että pakkauksia on aina saatavilla, mutta ne eivät vie liikaa tilaa varastosta. Tarvittaessa tarjoamme pakkauksille välivarastointia.

Optimoi tuotteiden pakkaaminen ja tehosta toiminta

Järkevällä pakkausprosessin suunnittelulla voimme aikaansaada suuriakin rahallisia sekä ekologisia säästöjä silti säilyttäen tai jopa parantaen pakkausten ominaisuuksia ja käytettävyyttä.

Meidän kanssa pakkaat paremmin!

Varaa konsultaatio

Katso myös muut palvelumme:

Pakkaussuunnittelu

Pakkauksen suunnittelu on monikanavainen prosessi, jossa yksittäisen tuotepakkauksen on oltava houkutteleva ja myyvä itsessään sekä integroitava osaksi laajempaa kokonaisuutta. Jokaisella pakkauksella on tärkeä rooli logistiikkaketjussa ja niiden välillä on oltava saumatonta kommunikaatiota, jotta asiakkaalle voidaan tarjota tunnistettava ja ainutlaatuinen brändikokemus. Teillä on paras tieto tuotteistanne ja mitä haluatte pakkauksen viestittävän asiakkaillenne. Me jalostamme tämän tiedon toimivaksi pakkauskokonaisuudeksi.

Yli- ja alipakkaaminen

Oikean pakkauksen valinta riippuu aina tuotteesta ja sen logostiikkaketjusta asiakkaalle tai kaupan hyllylle asti. Ali- ja ylipakkaaminen ovat yleisiä kompastuskiviä logistiikkaketjun aikana. Ne aiheuttavat merkittäviä haasteita varastoinnissa, kuljetuksissa ja lopulta asiakastyytyväisyydessä. Näiden kahden ääripään välttäminen on olennaista optimaalisen varastonhallinnan ja tehokkaan logistiikan varmistamiseksi.

Miten pakkaus aktivoi asiakasta?

Pakkaus on monipuolinen ja tehokas markkinointityökalu. Tuotepakkaus ei pelkästään suojaa tuotetta, vaan myös viestii brändistä, houkuttelee asiakasta hyllyn äärelle visualisuudellaan ja välittää tärkeitä tietoja tuotteesta. Hyvin suunniteltu pakkaus erottaa tuotteen kilpailijoistaan ja luo positiivisia mielikuvia, mikä vaikuttaa ostopäätökseen. Tähän tarjoamme tieteeseen perustuvaa tutkimusdataa.

Pakkausten CO2-kompensointi

CO2-kompensoitu pakkaus on Pakkaa.fi, Istutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke, jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen. Hiilijalanjälkilaskelma ja kompensointi käsittää pakkauksen koko elinkaaren kehdosta hautaan sisältäen materiaalien hankinnan ja esiprosessoinnin, tuotannon, logistiikan, sekä loppukäytön. CO2 -kompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino minimoida ympäristövaikutukset ja tukea yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita.

Pyydä tarjous pakkausprosessin tehostamisesta