Pakkausprosessin tehostaminen

Huolellisessa pakkausprosessin tehostamisessa käymme läpi yrityksenne pakkausvirran haasteet ja vaatimukset vaihe vaiheelta. Analyysin pohjalta laadimme toimenpide-ehdotuksen ja konkreettiset mallikappaleet tarjouksineen, jolloin voitte helposti vertailla nykyisiä prosesseja ja kustannuksia sekä tehdä tarvittavat muutokset.

Lyhykäisyydessään huolellinen suunnittelu optimoi varastonhallintaa, vähentää kustannuksia, tehostaa logistiikkaa ja parantaa ympäristöystävällisyyttä.

Pakkaa paremmin.

Pakkaa.fi on Suomen monipuolisin ja modernein pakkausten ammattilainen. Tarjoamme innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja pakkaamiseen jo 10 vuoden kokemuksella.

Pakkausprosessin tehostaminen
Sini logo
Billebeino logo
Coolhead logo
RFSU logo
Pouttu logo
Swappie logo
Jungle juice logo
Kärkkäinen logo
Dick Johnson logo
Eltel logo
Autodude logo
Bauhaus logo

Katso video tehokkaammasta pakkaamisesta


Varaa 15 minuutin konsultaatio

Varaa konsultaatio

Lue miten vähensimme asiakkaamme pakkauskuluja yli 20% ja pienensimme hiilijalanjälkeä jopa 40%.

Lue asiakas-case tästä

Pakkausprosessin vaiheet

Järkevällä pakkausprosessin suunnittelulla voimme aikaansaada suuriakin rahallisia sekä ekologisia säästöjä silti säilyttäen tai jopa parantaen pakkauksen ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Suunnittelussa käymme läpi seuraavat vaiheet ja teemme analyysin sekä toimenpide-ehdotukset niiden perusteella:

1. Pakkauksen tyyppi

Erilaisia pakkauksia on monia ja kaikilla sekä vahvuutensa, että heikkoutensa. Varmistamme, että kyseinen pakkaustyyppi on paras vaihtoehto tuotteellenne.

2. Rakenne ja mitat

Järkevällä rakennesuunnittelulla voimme tehdä pakkauksesta nopeammin kasattavan ja helpommin lavattavan. Sopivan kokoinen pakkaus vie myös vähemmän tilaa ja säästää kuljetuskustannuksissa.

3. Pakkauksen materiaali

Materiaalioptimoinnilla varmistamme, että pakkauksessa käytetty materiaali palvelee käyttötarkoitusta. Se ei saa olla liian heikko, mutta ei myöskään liian vahva.

Lue tästä yli-ja alipakkaamisesta.

4. Kuljetus ja logistiikka

Optimoimalla pakkauksen rakenteen ja mitat saamme pakkaukset mahtumaan mahdollisimman pieneen tilaan. Järkevällä tuotantosyklien suunnittelulla saamme pakkaukselle edullisemman hinnan.

5. Varastonhallinta

Tehokkalla varastonhallinnan suunnittelulla varmistamme, että pakkauksia on aina saatavilla, mutta ne eivät vie liikaa tilaa varastosta. Tarvittaessa tarjoamme pakkauksille välivarastointia.

Optimoi tuotteiden pakkaaminen ja tehosta toiminta

Järkevällä pakkausprosessin suunnittelulla voimme aikaansaada suuriakin rahallisia sekä ekologisia säästöjä silti säilyttäen tai jopa parantaen pakkausten ominaisuuksia ja käytettävyyttä.

Meidän kanssa pakkaat paremmin!

Varaa konsultaatio

Tutustu palveluihimme

Pakkaussuunnittelu

Pakkaus­­suunnittelu

Me teemme pakkaussuunnittelusta helppoa! Pakkaukselle sopivan materiaalin, rakenteen ja painotekniikan valitseminen on kokeneille suunnittelijoillemme arkipäivää. Jokaisella pakkauksella on tärkeä rooli logistiikka­ketjussa ja niiden välillä on oltava saumatonta kommunikaatiota, jotta asiakkaalle voidaan tarjota tunnistettava ja ainutlaatuinen brändi­kokemus. Teillä on paras tieto tuotteistanne ja mitä haluatte pakkauksen viestittävän asiakkaillenne. Me jalostamme tämän tiedon toimivaksi pakkaus­koko­naisuudeksi.

Yli- ja alipakkaaminen

Yli- ja ali­pakkaaminen

Ali- ja ylipakkaaminen ovat yleisiä kompastuskiviä logistiikka­ketjun aikana. Ne aiheuttavat merkittäviä haasteita varastoinnissa, kuljetuksissa ja lopulta asiakas­tyytyväisyydessä. Näiden kahden ääripään välttäminen on olennaista optimaalisen varaston­hallinnan ja tehokkaan logistiikan saavuttamiseksi. Kanssamme varmistat, että pakkausten materiaali- ja rakenne­valinnat ovat parhaat mahdolliset kuhunkin pakkaus­tarpeeseen. Pakkauksen tulee suojata tuotetta ollen samalla mahdollisimman ekologinen ja kustannus­tehokas.

Miten pakkaus aktivoi asiakasta

Miten pakkaus aktivoi asiakasta?

Pakkaus on monipuolinen ja tehokas markkinointityökalu. Tuotepakkaus ei pelkästään suojaa tuotetta, vaan myös viestii brändistä, houkuttelee asiakasta hyllyn äärelle visualisuudellaan ja välittää tärkeitä tietoja tuotteesta. Hyvin suunniteltu pakkaus erottaa tuotteen kilpailijoistaan ja luo positiivisia mielikuvia, mikä vaikuttaa ostopäätökseen. Lopullinen ostopäätös on monien tiedostamattomien valintojen summa. Tähän tarjoamme tutkimusdataa jota voidaan hyödyntää pakkauksen ulkoasussa ja todennäköistämään juuri teidän tuotteen valinta kaupan hyllyltä.

Pakkausten CO2-kompensointi

Pakkausten CO2-kompensointi

CO2-kompensoitu pakkaus on Pakkaa.fi, Istutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke, jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen. Hiilijalan­jälkilaskelma ja kompensointi sisältää materiaalien hankinnan ja esiprosessoinnin, tuotannon, logistiikan, sekä loppukäytön. CO2 -kompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino minimoida ympäristövaikutukset ja tukea yrityksenne kestävän kehityksen tavoitteita.

Pyydä tarjous pakkausprosessin tehostamisesta