Pakkaa.fi CO2-kompensoitu pakkaus

Kuulo- ja apuvälinepalvelu Oy

Kuulo-_ja_apuvälinepalvelu
kompensoi pakkauslaatikoiden Co2-päästöt istuttamalla puita suomeen

Kuulo- ja apuvälinepalvelu Oy kompensoi pakkauslaatikoiden CO2-päästöt istuttamalla puita Suomeen!

Onneksi olkoon! Olet valinnut tuotteen joka on pakattu ekologiseen pakkaukseen.

Aaltopahvi ja kartonki ovat jo lähtökohtaisesti ekologisia materiaaleja pakkauksessa. Niissä käytetään paljon kierrätyskuituja ja ne ovat 100% kierrätettäviä. Silti materiaalien keräyksestä, esiprosessoinnista, tuotannosta ja logistiikasta aiheutuu päästöjä jotka kuormittavat luontoa.

CO2-kompensoitava pakkaus on Pakkaa.fi, Istutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen.

Hiilijalanjälkilaskelma ja kompensointi käsittää pakkauksen koko elinkaaren kehdosta hautaan sisältäen materiaalien hankinnan ja esiprosessoinnin, tuotannon, logistiikan, sekä loppukäytön.

Suuri vastuu on myös kuluttajalla, pakkaus tulee kierrättää oikein jotta sen materiaali voidaan uusiokäyttää.

Miten pakkauksen päästöt lasketaan?

Kuulo- ja apuvälinepalvelu Oy:

Tähän mennessä 1015kg kompensoituja CO2e-päästöjä

Kuulo- ja apuvälinepalvelu Oy kompensoi pakkaustensa koko elinkaaren CO2e-päästöt istuttamalla puita Suomeen.

Mihin laskenta perustuu?

Kuulo- ja apuvälinepalvelu Oy

Kuulo- ja apuvälinepalvelu Oy on kuuloalan tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut yritys, joka toimii Vantaalla, Lohjalla ja Espoossa. Toimipisteemme tarjoavat teille mahdollisuuden kuulontutkimukseen, kojesovitukseen ja säätöön ilman lääkärin lähetettä; ajanvaraus riittää!

Kuulo ja apuvälinepalvelu Oy:n palveluihin kuuluvat myös mallinotto korvakappaletta tai kuulonsuojaimia varten, neuvonta ja tuki kojeen käytössä ja huoltamisessa sekä ohjaus muissa kuuloon liittyvissä asioissa. Lisäksi myymme apuvälineitä ja tarjoamme asennusapua. Voit kysyä myös asiantuntijaa luennoimaan tapahtumiisi.

Tutustu tarkemmin

Mitä kompensoidaan?

Päästöjen jakautuminen tyypillisessä aaltopahvilaatikkotilauksessa

Päästöjen jakautuminen tyypillisessä aaltopahvi­laatikko­tilauksessa

Miksi puiden istutus?

Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Metsittämisen ydinajatus piilee hiilinieluissa, jotka nimensä mukaisesti varastoivat hiiltä. Hiilen vapautuessa ilmakehään sen luonnollinen kiertokulku jakaa hiilen ilmakehän, merien sekä kasvipeitteen kanssa. Ongelma piilee siinä, että hiiltä varastoituu yhä vähemmän meriin tai kasvipeitteeseen ja enemmän ilmakehään. Tästä syystä hiilinielut ovat tärkeitä – ne heikentävät kasvihuoneilmiötä varastoimalla itseensä hiilidioksidia, jotta sitä vapautuisi ilmakehään vähemmän.

Jokainen puu on merkityksellinen. Pienistä puroista syntyy suuri joki, ja yksittäisistä puuntaimista suuri metsä. Yksikin hyvä teko voi johtaa useampaan. Kun onnistumme muuttamaan omaa ja ryhmämme asennetta, vaikutus ulottuu myös poliittiseen päätöksentekoon. Tämä puolestaan johtaa kansallisen tason muutoksiin, jotka taas edelleen maailmanlaajuisiin muutoksiin. Jokainen teko on tärkeä!

Haluatko yrityksellesi hiilineutraalit pakkaukset?

Haluatko yrityksellesi CO2-neutraalit pakkaukset sekä viestiä siitä asiakkaallesi?

Pakkauksella on suuri merkitys asiakaskäyttäytymiseen. Päästökompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino säästää luontoa ja sitä voidaan hyödyntää osana yrityksen kokonaisvastuullisuutta ja raportointia. Kompensointi tuodaan esille pakkauksen ulkoasussa joka resonoi positiivisesti kuluttajassa ja nostaa tuotteen myyntiä.

Ota yhteyttä