KUVA 1
(Kuvan sijoittelu haluamaanne kohtaan)

Hyvitämme pakkaustemme päästöt!

HEADER 1

Olemme siirtyneet päästökompensoitaviin pakkauslaatikoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että pakkausten koko elinkaaresta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt hyvitetään istuttamalla puita Suomeen.

HEADER 2

CO2-kompensoitava pakkaus on Pakkaa.fiIstutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen.

KUVA 2
(Kuvan ja hankkeen esittelyn sijoittelu haluamaanne kohtaan)

Aaltopahvi ja kartonki ovat jo lähtökohtaisesti ekologisia materiaaleja pakkauksessa. Niissä käytetään paljon kierrätyskuituja ja ne ovat 100% kierrätettäviä. Silti materiaalien keräyksestä, esiprosessoinnista, tuotannosta ja logistiikasta aiheutuu päästöjä jotka kuormittavat luontoa.

CO2-kompensoinnissa pakkauslaatikosta lasketaan sen koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt kilogrammoina ja ne hyvitetään kokonaisuudessaan istuttamalla puita Suomeen. Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan (Lähde: ilmasto-opas).

Laskennassa sovelletaan GHG Protokollan (2011) ”Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” -ohjeistusta. Tutkimus on toteutettu syksyllä 2022 ja se on ensimmäinen laatuaan tutkimuksen kohteena olevalle tuotteelle.

Pyrimme jatkuvasti vastuullisuuteen ja ekologisiin ratkaisuihin. Pakkauslaatikoiden päästöjen kompensointi on tärkeänä osana tätä kokonaisuutta.

Ekologisuus ei ole vain kauniita sanoja, vaan konkreettisia tekoja.

LEIPÄTEKSTI

Katso tästä kuinka paljon pakkausten aiheuttamia CO2-päästöjä olemme kompensoineet:

https://esimerkkilinkkico2.fi

Lataa teksti ja kuvat

HEADER 2 + LINKKI (Linkin saatte meiltä erikseen)