KUVA 1
(Kuvan sijoittelu haluamaanne kohtaan)

Olemme siirtyneet hiilineutraaleihin pakkauslaatikoihin

HEADER 1

Olemme siirtyneet hiilineutraaleihin pakkauslaatikoihin. Olemme aloittaneet pakkauslaatikoiden Co2-kompensoinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että pakkauksen koko elinkaaresta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt hyvitetään istuttamalla puita Suomeen.

HEADER 2

KUVA 2
(Kuvan sijoittelu haluamaanne kohtaan)

Aaltopahvi ja kartonki ovat jo lähtökohtaisesti ekologisia materiaaleja pakkauksessa. Niissä käytetään paljon kierrätyskuituja ja ne ovat 100% kierrätettäviä. Silti materiaalien keräyksestä, esiprosessoinnista, tuotannosta ja logistiikasta aiheutuu päästöjä jotka kuormittavat luontoa.

Co2-kompensoinnissa pakkauslaatikosta lasketaan sen koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt kilogrammoina ja ne hyvitetään kokonaisuudessaan istuttamalla puita Suomeen. Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan (Lähde: ilmasto-opas).

Laskennassa sovelletaan GHG Protokollan (2011) ”Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” -ohjeistusta. Tutkimus on toteutettu syksyllä 2022 ja se on ensimmäinen laatuaan tutkimuksen kohteena olevalle tuotteelle.

Pyrimme jatkuvasti vastuullisuuteen ja ekologisiin ratkaisuihin. Pakkauslaatikoiden päästöjen kompensointi on tärkeänä osana tätä kokonaisuutta.

Ekologisuus ei ole vain kauniita sanoja, vaan konkreettisia tekoja.

LEIPÄTEKSTI

Katso kuinka paljon pakkausten aiheuttamia Co2-päästöjä olemme kompensoineet:

https://esimerkkilinkkico2.fi

HEADER 2 + LINKKI (Linkin saatte meiltä erikseen)