Vastuullisuus

Laatikko ja puu co2 kompensointi

Pakkaa.fi:n vastuullisuusohjelma

Pakkaamme tulevaisuutta.

Tänä päivänä pakataan, suojataan ja lähetetään tavaraa enemmän kuin koskaan. Vuonna 2021 Suomessa verkkokauppaostosten määrä ylitti 13 miljardia euroa ja pelkästään paketteja lähetettiin melkein 120 miljoonaa kappaletta. Tämä on edelleen vain murto-osa kaikesta teollisuudesta joka vaatii kuljetusta ja pakkausta. Se asettaa jokaisen osapuolen arvioimaan ja kehittämään omia toimintatapojaan ekologisemmiksi.

Kotimaisena pakkausten tuottajana olemme suuressa roolissa tässä toimintaympäristössä, joka asettaa meidät vastuuseen kehittää ja valvoa omaa, toimittajiemme sekä asiakkaidemme toimintaa.

Kun ympäristö voi hyvin, me voimme hyvin – tähän kiteytyy tärkeä asemamme miettiä, mitkä asiat voimme tehdä vielä järkevämmin ja pienemmällä hiilijalanjäljellä, silti säilyttäen tarjoamamme tuotteen ja palvelun laatu, sekä toimivuus niiden käyttötarkoituksessa. Haluamme luoda yhteisiä kasvutarinoita ja meidät palkitsee se kun näemme, että asiakkaamme menestyvät vastuullisesti.

Vastuullisuus ei ole aina sitä, että tehdään vähemmän, käytetään vähemmän tai lähetetään vähemmän. Riittää, että pakkaa paremmin.

Haluatko kompensoida pakkaustenne päästöt?

Katso video CO2-kompensoinnista


Pakkaa.fi kestävän kehityksen keinot

CO2-kompensoidut pakkaukset

CO2-kompensoitu pakkaus on Pakkaa.fi, Istutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke, jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen.

Laskennassa sovelletaan GHG Protokollan (2011) ”Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” -ohjeistusta. Tutkimus on toteutettu syksyllä 2022 ja se on ensimmäinen laatuaan tutkimuksen kohteena olevalle tuotteelle.

Hiilijalanjälkilaskelma ja kompensointi käsittää pakkauksen koko elinkaaren kehdosta hautaan sisältäen materiaalien hankinnan ja esiprosessoinnin, tuotannon, logistiikan, sekä loppukäytön.

Tarjoamme yrityksellesi hiilineutraalit pakkaukset avaimet käteen -palveluna. CO2-kompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino minimoida ympäristövaikutukset ja tukea yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita.

Lue lisää hiilineutraaleista pakkauksista

Ekologinen pakkaus on yritykselle kannattava investointi

Pakkauksella on suuri merkitys asiakaskäyttäytymiseen.

”Viimeaikaiset lämpöaallot ja metsäpalot Euroopassa sekä ääriolosuhteiden yleistyminen eri puolilla maailmaa ovat konkreettisia osoituksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Meillä on kiire pysäyttää maapallon lämpeneminen. Yksittäisen kuluttajan ekologiset toimenpiteet ovat toki tärkeitä, mutta paljon suurempi mahdollisuus muutokseen on yritysten valinnoissa. Kuluttajat toivovat yrityksiltä aidosti vastuullisia ratkaisuja joita yritysten tulisi pystyä heille tarjoamaan.

Yrityksen hiilijalanjälkeen panostaminen ei ole pelkkä velvollisuus vaan myös suuri mahdollisuus.

Pakkauksella on suuri vaikutus kuluttajan ostopäätökseen ja se on siitä poikkeuksellinen markkinointityökalu, että parhaimmillaan se on pitkäaikainen osa tuotteen kulutuskokemusta. Kun jo itse pakkaus viestii yrityksen vastuullisuudesta, syntyy positiivinen mielikuva, joka voi saada aikaan myynnin kasvua.

Ekologinen pakkaus voi siis aidosti olla pakollisen kulun sijaan kannattava investointi. Yrityksiä tällaiset investoinnit motivoivat tehokkaammin kuin pakolliset kulut. Todellinen mahdollisuus muutokseen piilee siinä, että yritykset omaksuvat ekologisuuden kannattavana strategisena valintana.”

Juha Pispa, Pakkaa.fi / Toimitusjohtaja

Lue lisää, miten pakkaus aktivoi asiakasta
pakkaa.fi Miten pakkaus aktivoi asiakasta

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja ja jatkuvaa kehittymistä

Me näemme vastuullisuuden suurempana kokonaisuutena kuin vain omien toimintojemme kehittämisenä. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että asiakkaidemme pakkaukset sekä prosessit niiden ympärillä olisivat entistä ekologisempia sekä samalla taloudellisesti kannattavia. Tämä työ ei ole kuitenkaan koskaan valmis. Lähetä omat terveiset, kehitysidea tai vinkki jolla saamme pakkaamisesta entistä ekologisempaa!

Ota yhteyttä