Miten pakkaus aktivoi asiakasta?

Pakkaus on monipuolinen ja tehokas markkinointityökalu

Tuotepakkaus ei pelkästään suojaa tuotetta, vaan myös viestii brändistä, houkuttelee asiakasta hyllyn äärelle visualisuudellaan ja välittää tärkeitä tietoja tuotteesta.

Hyvin suunniteltu pakkaus erottaa tuotteen kilpailijoistaan ja luo positiivisia mielikuvia, mikä vaikuttaa ostopäätökseen. Tähän tarjoamme tieteeseen perustuvaa tutkimusdataa.

Näitä analysoimme ja kehitämme pakkauksessa:

  • Erottuvuus
  • Odotusarvo
  • Valinta/ostaminen
  • Käyttö/kuluttaminen

Varaa 15 minuutin konsultaatio

Varaa konsultaatio

Pakkauksen aktivoinnin vaiheet:

1. Havaitseminen

2. Odotusarvon syntyminen

3. Ostopäätös

4. Kulutus ja käyttö

1. Havaitseminen: Miten pakkaus tulee huomatuksi?

Useimmiten pakkaus, ja erityisesti sen ulko-osa näyttäytyy asiakkaille osana samankaltaisten kilpailevien tuotteiden joukkoa, esimerkiksi kaupan hyllyssä tai kuvana verkkokaupassa. Tältä osin onnistuneen pakkauksen ensimmäinen vaihe on havaituksi tuleminen, ilmiö, jota neurotieteet ja psykologia ovat tutkineet valtavasti vuosikymmenien saatossa. Tiedämmekin siis esimerkiksi missä ja miten erilaiset ihmiset katsovat kompleksisia kohteita (esimerkiksi pelikoneet tai kaupan hyllystöt), mitkä tekijät eri ihmisten kohdalla lisäävät pakkauksen havaitsemista ja pidentävät katselemisaikaa, sekä toisaalta mitkä sitä vähentävät.

Aika joka pakkauksen katselemiseen käytetään, on sikäli oleellinen suure, että se liittyy suoraan ihmisten arvostukseen tuotteesta. Lienee jo intuitiivisestikin selvää, että ihmiset katselevat pidempään tuotteita, joita he haluavat, mutta ilmiö toimii myös toiseen suuntaan. Mikäli pakkaus onnistuu saamaan asiakkaan huomion oikealla tavalla pidemmäksi aikaa puoleensa, valitsee asiakas kyseisen pakkauksen 10% (>95%) todennäköisemmin kuin jos katsekontakti kestää vain vähän aikaa. Kyse ei siis ole vain asiakkaan ilmaisemasta ostointentiosta vaan myös todellisista valinnoista ja ostokäyttäytymisestä.

On tärkeää huomata, että huomion herättäminen ei välttämättä vaadi räiskyviä elementtejä, vaan se voidaan saavuttaa myös tyylikkäästi, tukien brändipääomaa. Tärkeintä on ymmärtää, miten asiakkaiden aivot toimivat ja reagoivat visuaalisiin ärsykkeisiin.

2. Odotusarvon syntyminen: Mitä mielikuvia pakkaus herättää?

Havaitsemisen jälkeen pakkauksen rooli on tarjota asiakkaalle tarvittava informaatio herättääkseen syvempää kiinnostusta, sekä tietoisesti että tiedostamatta. Esimerkiksi tuotekuva pakkauksessa vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden arvioihin. Tutkimukset osoittavat, että kaksi identtistä hampurilaispakkausta arvioidaan eri tavoin riippuen siitä, sisältääkö kuva hampurilaisen ilman salaattia vai lisätäänkö kuvaan hieman salaattia. Kuluttajat usein pitävät salaattia sisältävää vaihtoehtoa terveellisempänä. Jos pakkaus houkuttelee visuaalisesti, on myös todennäköisempää, että asiakas koskettaa pakkausta. Koskettaminen puolestaan välittömästi lisää ostamistodennäköisyyttä.

3. Ostopäätös

Ostotodennäköisyyttä voi kasvattaa erilaisilla strategioilla, ja yksi tehokas tapa on huolehtia siitä, että pakkauksen kuvien orientaatio vastaa enemmistön kätisyyttä asiakasryhmässä. Esimerkiksi sakset voivat olla kuvattu siten, että ne ovat helposti otettavissa oikeakätisille (jotka muodostavat 90% väestöstä), mikä lisää ostotodennäköisyyttä verrattuna kuvaan, jossa orientaatio suosii vasenkätisiä. Lisäksi pakkauksen liittyvillä tuoksuilla, äänillä hyllyltä nostettaessa ja kosketeltavuudella voidaan myös tehokkaasti kasvattaa ostotodennäköisyyttä.

4. Kulutus ja käyttö

Suurimmalle osalle on tuttua, että lautasen koolla, muodolla, väreillä ja designilla voidaan vaikuttaa siihen kuinka paljon ihmiset syövät, miltä ruoka heidän mielestään maistuu ja kuinka tyytyväisiä he ruokaan ovat. Mutta harvempi on tietoinen siitä, että juomatölkin avausäänellä voidaan vaikuttaa juoman nauttijan mielialaan, tai että ohuiden ja pitkän mallisten pakkausten arvioidaan olevan tilavuudeltaan suurempia kuin matalien ja leveiden, vaikka tosiasiallisesti molemmissa tilavuus on sama. Pakkauksella on siis vaikutusta myös kuluttamiseen ja pakatun tuotteen käyttöön.

Pakkauksen strateginen rooli markkinoinnissa tiivistetysti:

Pakkauksella on merkittävä rooli, joka ulottuu kauas pelkästä säilytyksestä ja kuljetuksesta. Sen vaikutukset markkinoijille eivät rajoitu pelkästään havaittavuuteen kaupan hyllyllä. Tutkimukset osoittavat, että mainonnan vaikutus asiakkaisiin voi olla heikko, mutta panostamalla resursseja pakkauksen optimointiin markkinoija voi parantaa investointinsa kannattavuutta merkittävästi. Tämä heijastuu kasvaneena myyntinä, tyytyväisinä asiakkaina ja parantuneena asiakaskokemuksena. Pakkauksen rooli näyttäytyy siis tehokkaana keinona tuoda lisäarvoa brändille ja saavuttaa pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia.

Haluatko erottua pakkauksellasi?

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään pakkauksen merkityksen liiketoiminnan kannattavuudessa. Pakkaus mielletään monesti vain välttämättömyydeksi jolla suojataan ja lähetetään tuote, mutta oikein suunniteltuna se voi olla kannattava strateginen investointi. Voimme suunnitella uudelle tuotteelle asiakasta aktivoivan pakkauksen tai sitten voimme haastaa nykyiset, mahdollisesti tehottomat pakkausratkaisut.

Katso myös muut palvelumme:

Pakkaussuunnittelu

Pakkauksen suunnittelu on monikanavainen prosessi, jossa yksittäisen tuotepakkauksen on oltava houkutteleva ja myyvä itsessään sekä integroitava osaksi laajempaa kokonaisuutta. Jokaisella pakkauksella on tärkeä rooli logistiikkaketjussa ja niiden välillä on oltava saumatonta kommunikaatiota, jotta asiakkaalle voidaan tarjota tunnistettava ja ainutlaatuinen brändikokemus. Teillä on paras tieto tuotteistanne ja mitä haluatte pakkauksen viestittävän asiakkaillenne. Me jalostamme tämän tiedon toimivaksi pakkauskokonaisuudeksi.

Pakkausprosessin tehostaminen

Pakkausprosessin tehostamisessa käymme läpi vaihe vaiheelta yrityksenne pakkausprosessit, pakkausvirran haasteet ja vaatimukset. Analyysin perusteella teemme teille toimenpide-ehdotuksen sekä konkreettiset mallikappaleet ja tarjouksen tuotteista. Analyysin perusteella pystytte helposti vertailemaan nykyisiä prosesseja ja kokonaiskustannuksia, sekä halutessanne tekemään tarvittavat muutokset.

Yli- ja alipakkaaminen

Oikean pakkauksen valinta riippuu aina tuotteesta ja sen logostiikkaketjusta asiakkaalle tai kaupan hyllylle asti. Ali- ja ylipakkaaminen ovat yleisiä kompastuskiviä logistiikkaketjun aikana. Ne aiheuttavat merkittäviä haasteita varastoinnissa, kuljetuksissa ja lopulta asiakastyytyväisyydessä. Näiden kahden ääripään välttäminen on olennaista optimaalisen varastonhallinnan ja tehokkaan logistiikan varmistamiseksi.

Pakkausten CO2-kompensointi

CO2-kompensoitu pakkaus on Pakkaa.fi, Istutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke, jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen. Hiilijalanjälkilaskelma ja kompensointi käsittää pakkauksen koko elinkaaren kehdosta hautaan sisältäen materiaalien hankinnan ja esiprosessoinnin, tuotannon, logistiikan, sekä loppukäytön. CO2 -kompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino minimoida ympäristövaikutukset ja tukea yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita.

Pyydä tarjous