MITEN PAKKAUS AKTIVOI ASIAKASTA?

Pick me - Pakkauksen merkitys ostopäätökseen

Pakataan tuotteenne tuottavammin tieteeseen perustuvan tiedon avulla

Tavatessamme uuden henkilön kiinnitämme hänessä ensin huomiota ulkoisiin tekijöihin kuten pukeutumiseen. Havaitun perusteella muodostamme – suurelta osin tiedostamattamme – heuristisia pikapäätelmiä myös henkilön sisäisistä ominaisuuksista.

Toimimme samoin tuotteiden suhteen; projisoimme ulkokuoren eli tuotepakkauksen synnyttämät tuntemukset ja mielikuvat myös brändiin ja pakkauksen sisällä olevaan tuotteeseen.

Tuotepakkaukseen panostaminen lisääkin tutkitusti myyntiä, asiakastyytyväisyyttä sekä asiakaskokemusta. Myyntipakkaus on tuotteen puku, jolla voimme tehdä lähtemättömän ensivaikutelman.

Lataa ILMAINEN tieteelliseen tietoon perustuva PDF-raportti pakkausten vaikutuksesta kuluttajakäyttäytymiseen.