Istutetaan puita yhdessä

Istutetaan puita yhdessä

Puusta sinä olet tullut ja puuksi pitää sinun jälleen tuleman. Aaltopahvi on maailman suosituin pakkausmateriaali ja myös suurin osa meiltä lähtevistä pakkauksista on tehty aaltopahvista, kartongista tai paperista. Kaikkien näiden perusraaka-aine on sellu joka valmistetaan puusta. Puiden istuttaminen on konkreettinen tapa kompensoida pahvilaatikoiden tuotannosta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja se on yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Voit helposti osallistua kanssamme yhdessä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen koska istutamme yhden puun jokaista tuhatta (1000kpl) myymäämme pahvilaatikkoa kohden. Puiden istuttaminen on helppo ja konkreettinen tapa auttaa sekä sen hyödyt ovat tieteellisesti todistettuja.

Puut istutetaan yhteistyössä istutapuita.fi kanssa ja lisää heidän toiminnastaan voit lukea täältä.

Vaikutukset ilmastoon

Ilmastonmuutoksen suurin aiheuttaja on kasvihuonekaasujen, joista eritoten hiilidioksidin (mutta myös esimerkiksi metaanin) määrän lisääntyminen ilmakehässä. Jos päästöjen kasvu jatkuu nykytahdilla, maapallon keskilämpötila tulee nousemaan vuosisadan loppuun mennessä 2-6 astetta. (lähde: ilmasto-opas.fi)

Kasvihuoneilmiö perustuu siihen, että ilmakehä toimii maapallolla kuten kasvihuoneen lasikatto, toisin sanoen pitäen maapallon lämpimänä. Ilmakehän koostumus puolestaan vaikuttaa tämän lämmityksen voimakkuuteen.

Tällä hetkellä ihmiskunnan toiminnasta johtuva kasvihuonekaasujen määrän kasvu muuttaa ilmakehän koostumusta, joka puolestaan vaikuttaa “lasikattona” maapallomme lämpötilaan – keskilämpötila nousee. Sen seurauksena myös maapallon ilmasto muuttuu. Ilmaston lämpenemisellä on monia suoria ja epäsuoria vaikutuksia, joista esimerkkeinä mainittakoon manner- ja vuoristojäätiköiden sulaminen, pohjoisen merijään kutistuminen, sateiden epätasainen jakauma sekä merenpinnan kohoaminen. (lähde: ilmasto-opas.fi)

Ilmastonmuutos tuo mukanaan monia muutoksia. Tarkasteltaessa esimerkiksi Eurooppaa, talvilämpötilojen on ennustettu nousevan useilla asteilla – eniten lämpötilat tulevat nousemaan Pohjoisen Jäämeren alueella.

Toisaalta ilmastonmuutoksen johdosta tulevaisuudessa Pohjois-Euroopassa sataa entistäkin enemmän, kun taas Etelä-Eurooppa kärvistelee kuivuudessa. Erityisesti Välimeren maissa sademäärät tulevat olemaan huolestuttavan niukkia. (lähde: ilmasto-opas.fi)

Jos onnistumme rajoittamaan kasvihuonekaasujen päästöjä, pystymme vaikuttamaan näiden yllämainittujen muutosten voimakkuuteen.

Miten kasvihuonekaasupäästöjä sitten rajoitetaan? Ensimmäinen askel on parempien valintojen tekeminen arjessa. Tämä voi tarkoittaa yksityisautoilun ja/tai lentämisen vähentämistä, kasvispainotteista ruokavaliota tai shoppailusta pidättäytymistä. Voimme kuitenkin tehdä vieläkin enemmän ilmastomme hyväksi näiden arjen “parempien valintojen” lisäksi.

Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Metsittämisen ydinajatus piilee hiilinieluissa, jotka nimensä mukaisesti varastoivat hiiltä. Hiilen vapautuessa ilmakehään sen luonnollinen kiertokulku jakaa hiilen ilmakehän, merien sekä kasvipeitteen kanssa. Ongelma piilee siinä, että hiiltä varastoituu yhä vähemmän meriin tai kasvipeitteeseen ja enemmän ilmakehään. Kuten edellä kerroimme, hiilidioksidi vaikuttaa ilmakehässä lämmittävänä elementtinä. Tästä syystä hiilinielut ovat tärkeitä – ne heikentävät kasvihuoneilmiötä varastoimalla itseensä hiilidioksidia, jotta sitä vapautuisi ilmakehään vähemmän. (lähde: ilmasto-opas.fi)